Tag: ผล บอล มื่ อ คืน -เลข เด็ด มาเล ย์ วัน เสาร์

เปิดเทรนด์แรงงานเอกชน ไม่อัพสกิล…เอไอแย่งงานแน่!

ตลาดแรงงานโลก…กำลังเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ในอีก 5 ปีข้างหน้า ตำแหน่งงาน 85 ล้านตำแหน่งจะหายไป ขณะเดียวกันยังมีตำแหน่งงานใหม่เกิดขึ้น 97 ล้านตำแหน่ง หักลบกลบหนี้กันแล้วดูเหมือนไม่หนักหนาสาหัส แต่!! ในความเป็นจริงแล้ว…ทั่วโลกกำลังประสบปัญหาแรงงานในวงกว้าง คนจำนวนมากอาจไม่มีงานทำ และงานจำนวนมากจะไม่มีคนทำ เพราะขาดทักษะที่ต้องการ ทักษะที่มีในปัจจุบันอาจไม่เพียงพออีกต่อไป สอดคล้องกับข้อมูลของสภาเศรษฐกิจโลก ย้ำชัดว่า 40% ของคนทำงานต้องปรับตัวอย่างเร่งด่วน และ 50% ของคนทำงานต้องเพิ่มเติมทักษะใหม่ ๆ ไม่เช่นนั้นมีปัญหาในอนาคตแน่! เผยแรงงานไม่สมดุล ขณะที่ผลสำรวจของ โรเบิร์ต วอลเทอร์ส ที่ปรึกษาด้านการจัดหางานระดับโลก ได้สำรวจแนวโน้มการจ้างงานปี 66 พบว่าผลสำรวจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยโรเบิร์ตระบุว่า เทรนด์การจ้างงานในปี 66 ต้องการพนักงานที่มีทักษะด้านดิจิทัลยังคงเป็นที่ต้องการในตลาดการจ้างงานและเป็นอาชีพที่ได้รับผลตอบแทนที่น่าจูงใจจากบริษัทต่าง ๆ ซึ่งนายจ้างต้องปรับค่าตอบแทนและสวัสดิการให้แข่งขันได้เพื่อรักษาการจ้างงานในกลุ่มพนักงานที่มีจำนวนน้อยเหล่านี้ไว้ให้ได้ ปัญหานี้…ไม่ใช่เรื่องไกลตัวของคนไทย เพราะปัจจุบันไทยกำลังเผชิญปัญหาความไม่สมดุลของแรงงาน บางสาขาแรงงานขาด บางสาขาลดแรงงาน ทำให้เกิดปัญหาการว่างงาน ล่าสุด! จากสถิติคนไทยประสบปัญหาการว่างงานเกือบ 6 แสนราย โดยเฉพาะเด็กจบใหม่ที่เข้ามาเติมใหม่ทุกปี ขณะเดียวกันในบางสาขากลับพบว่าขาดแคลนกว่า 4-5 แสนราย ส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่ไร้ทักษะในกลุ่มงานที่คนไทยไม่ทำ ส่วนใหญ่เป็นการขาดแคลนในกลุ่มต่างด้าว…

Read More